Fallskjermjeger

Fallskjermjegertroppen er en del av Utdanningsavdelingen ved FSK.
Troppen består av spesielt selekterte vernepliktig soldater.


Tjenesten er frivillig, soldatene må spesifikt søke seg til opptak og videre tjeneste.

Fallskjermjegerne jobber sammen i små grupper og skal etter førstegangstjenesten være i stand til selvstendig å løse langvarige oppdrag langt inne på fiendtlig område. Dette krever mannskaper som er fysisk robuste, har sterk viljestyrke, god læringsevne og som evner å jobbe både selvstendig og i team.

Fallskjermjegertroppen utdanner fallskjermjegere for å klargjøre kandidater til spesialjegeropptak ved FSK, og for å fylle beredskapsstillinger i avdelingens reserve- og oppfølgingsstyrke.