Fallskjermjeger - Forberedelser

Fallskjermjegertjenesten er hektisk og krevende. Den stiller store krav til den enkeltes motivasjon, fysikk og læringsevne.

Selv om det bare er en liten prosentandel av den totale søkermassen til fallskjermjegertjeneste som fullfører og består seleksjon samt tjenesteåret i fallskjermjegertroppen er dette ingen umulighet. Det meste handler om dine forberedelser på det fysiske og det mentale plan.

Hvorfor søker du?

Gjør deg opp en mening om hvorfor du søker fallskjermjegertjeneste.
Det er din egen motivasjon som mest sannsynlig vil avgjøre utfallet av opptaket og den videre tjenesten. Så lenge du vil nok, så får du det også til.

Hvem egner seg som fallskjermjeger?

Fallskjermjegertroppen består årlig av soldater med vidt forskjellig bakgrunn, interesser og geografisk opphav. Men noen ting har de alle felles:

For å gjennomføre fallskjermjegertjenesten må du ha gode holdninger, være fysisk robust og ha høy læringsevne både når det gjelder teori og praksis.

  • Du må kunne fungere i et team samtidig som du også evner å jobbe selvstendig. 
  • Du må kunne yte selv om du har en dårlig dag, og alltid ha fokus på å løse oppdrag eller arbeidsoppgaver som står foran deg.
  • Du må kunne takle utfordringer og usikkerhet. Tjenesten vil utfordre deg på mange plan.
  • Du må kunne tåle ubehag over tid.

Fysiske forberedelser

For å starte på opptaket til fallskjermjegertroppen må du bestå fysiske minstekrav. Disse kravene er satt som et minimum for å kunne delta på selve opptaket samt for å starte tjenesten i fallskjermjegertroppen. Klar disse kravene med god margin, du vil ikke nødvendigvis bli testet under optimale forhold.

Tjenesten som fallskjermjeger innebærer mye forflytning til fots med tung sekk i varierende terreng. Dette vektlegges også under rekruttskole og opptaket. Så i tillegg til å bestå fysiske minstekrav med god margin bør du trene mye med sekk. Skaff deg en solid sekk og et par marsjstøvler som gir god ankelstøtte. Tren hovedsakelig i terreng med varierende vekt i sekken (15-35 kg) og fokuser på å holde et høyt tempo uten å løpe. Lengre fjellturer med kart og kompass anbefales.