Fallskjermjeger - Seleksjon


Oppmøte

De som blir innkalt til fallskjermjegeropptak får innkalling og informasjon i posten innen utgangen av april. Oppmøtedato for de som blir innkalt til opptaksprøver Fallskjermjeger ved Forsvarets Spesialkommando (FSK) er i juli. Oppmøtet er utenfor hovedvakta i Rena Leir.

Kandidater som har behov for oppmøte dagen før møtedato vil få tilgang til forlegning ved å henvende seg i hovedvakta Rena Leir.
All informasjon du trenger før oppmøte kan du laste ned her 

Grovuttaket

Når du møter til opptaksprøver vil du få tildelt et sted å sove samt informasjon om programmet for de neste dagene. Grovuttaket går over to dager. I løpet av disse to dagene må du bestå de fysiske minstekravene. Utførelsen av øvelsene må gjennomføres korrekt og kravene er absolutte. Dersom du ikke består fysiske minstekrav vil du ikke få muligheten til å starte på rekruttskolen.

Rekruttskole

Etter endt grovuttak vil de kandidater som har bestått alle minimumskrav samt legesjekk fortsette på en rekruttskole. Denne perioden er hektisk, her er det viktig å henge med i svingene.
På rekruttskolen vil du få de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å kunne gjennomføre fallskjermjegeropptaket. Du vil for eksempel få grunnleggende opplæring i kart og kompass, våpentjeneste, stridsteknikk, sanitetstjeneste, sluttet orden og fysisk trening. Du må være forberedt på lange og hektiske dager med fortløpende tester og øvelser hvor ditt standpunkt blir evaluert.

Opptaket

Etter rekruttperioden vil de som fortsatt har startnummer på brystet begynne på selve opptaket.

Opptaket innledes med tester av fysiske minstekrav for styrke samt en speedmarsj. Kravene er noe strengere enn under grovuttaket. Dette for å kontrollere at rekruttene har forbedret sin fysiske form under rekruttskolen. Kravene er absolutte og kandidaten må bestå for å kunne starte på opptaket:

Styrke
6 hang-ups (kroppsheving i bom)
35 push-ups (armhevinger)
45 sit-ups på 2 minutter
20 rygghev

7 km speedmarsj med 22 kg sekk + våpen
(Antrekk: arbeidsuniform og marsjstøvler)
Tidskrav: 50 min.
Speedmarsjen går på landevei.
 

Opptaket tar sikte på å teste den enkeltes standpunkt etter rekruttskolen, samt hans potensial til å bli en fremtidig fallskjermjeger. Opptaket er krevende fysisk og psykisk og forutsetter at den enkelte har forberedt seg godt.

Detaljer om opptaket gis ikke i forkant.